Kjøpsbetingelser

Kjøp på www.sulforaplus.no er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke tolkes som å begrense de lovfestede rettighetene. Den fastsetter partenes viktigste rettigheter og plikter for handel.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved motstridende opplysninger, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er:

Optisan AS
Vækerøåsen 12b
NO-0282 Oslo

Org. nr: 913 661060
Kundeservice: +47 22 06 17 00 (mandag? fredag fra kl. 09.00 til 16.00)
E-post: post@sulforaplus.no
www.sulforaplus.no

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunden.

3. Abonnement
Når kunden har gjort en bestilling på første levering av SulforaPlus, inkludert introduksjonstilbud eller andre typer kampanjer, vil han/hun automatisk motta 2 glass annenhver måned. Hver pakke inneholder nok kapsler for de neste to månedene.

Du må være minst 18 år for å kunne inngå abonnement på SulforaPlus.

Som abonnent på SulforaPlus vil kunden motta nyhetsbrev per e-post (ref markedsføringsloven § 15 tredje ledd, behandlingsgrunnlag artikkel 6 nr. 1 bokstav f.). Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrev ved å ta kontakt med kundeservice eller benytte deg av avmeldingslenken som er i nyhetsbrevet.

4. Pris
Oppgitt pris for varen og tjenestene er totalprisen som kunden må betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og tilleggskostnader. Merkostnader, som selger ikke har informert om før kjøpet, skal ikke dekkes av kunden.

5. Fakturering og betaling
Tilgjengelige betalingsmåter tilbys ved utsjekking og ordrebekreftelse og faktura sendes til kunden via oppgitt e-postadresse. Betalingsmåtene er Visa, Mastercard og Vipps. Gjennom enkelte salgskanaler utenfor nettbutikken kan det tilbys faktura med 14 dagers kredittbetaling. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med påfølgende faktura.

Ved betaling med Vipps eller kredittkort vil betalingen bli trukket umiddelbart eller når varen sendes.

Våre priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer mva, frakt til postadresser i Norge og eventuelle andre avgifter og avgifter fastsatt av staten til enhver tid. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal og spesialtilbud. Det vises på e-postkvitteringen. Eventuelle prisendringer vil være i tråd med den normale prisutviklingen i markedet.

6. Frakt og levering
Tillegg for porto og ekspedisjon er 49,- kr per forsendelse. Dette fremkommer på e-postkvitteringen og er spesifisert på faktura.

Varene sendes som vanlig post direkte til kundens postadresse. Vi pakker og leverer varene til det nasjonale Postselskapet (Posten) innen 1-2 virkedager. Det tar vanligvis 2-5 virkedager før kundene får varene i postkassen, avhengig av bosted. Kunden har rett til å heve kjøpet dersom vi ikke leverer varene i tide. Siden vi både er produsent og distributør, har vi alltid varer tilgjengelig for levering.

Levering regnes som skjedd når kjøper har mottatt bestilt vare.

Skulle en utsolgtsituasjon forekomme, vil dette kommuniseres tydelig på vår hjemmeside.

7. Endring til ordre
Hvis kunden ønsker å stå over en forsendelse, endre antall glass, melde fra om flytting eller fremskynde neste forsendelse, må det gis beskjed til kundeservice.

Informasjon om neste forsendelse og seneste dato for endring finnes på fakturaen som følger varene. www.post@sulforaplus.no.

8. Oppsigelse av abonnement
Vi har ingen generell bindingstid eller krav til minimumskjøp. En kunde kan når som helst si opp et abonnement ved å kontakte kundeservice på telefon +47 22 06 17 00 (mandag – fredag kl. 9-16) eller ved å sende en e-post til post@sulforaplus.no.

Oppsigelse av abonnementet gjelder fra og med neste forsendelse. Oppsigelse må meldes senest 14 dager før neste ordinære forsendelse. Sies abonnementet opp senere enn dette og etter at varen er sendt fra oss, forplikter kunden seg til å motta og betale for denne leveringen.

Informasjon om neste forsendelse og seneste dato for endring finnes på fakturaen som følger varene eller som er sendt på mail til kundens E-post adresse.

9. Angrerett
Iht angrerettloven er det 14 dagers ubetinget returrett på abonnementets første leveranse. Angrerettskjema er vedlagt i pakken. Produktet i de neste leveransene du mottar er identisk med produktet i den første og det er derfor ikke returrett på de varene du mottar etter første levering.

Ved engangskjøp er det alltid angrerett.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Angreretten gjelder ikke dersom forsegling er brutt da dette er varer som forringes eller går ut på dato. Dersom du vil benytte deg av angreretten eller har spørsmål i den forbindelse, bes du ta kontakt med kundeservice. Varene skal returneres innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

Dersom du vil benytte deg av angreretten eller har spørsmål i den forbindelse, bes du ta kontakt med kundeservice. Varene skal returneres innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

Bruk av angreretten skal skje innen 14 dager dersom faktura som følger leveransen allerede er betalt.

10. Reklamasjon og mangler
Du har full reklamasjonsrett etter gjeldende lover. Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen.

Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må du kontakte kundeservice innen rimelig tid og maks 2 måneder etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Dersom faktura som følger sendingen allerede er betalt vil tilbakebetaling ved reklamasjon skje innen 14 dager. Vi refunderer fraktkostnader som er påløpt i forbindelse med en godkjent reklamasjon.

Kundeservice: post@sulforaplus.no eller telefon: +47 22 06 17  00


11. Personopplysninger
Selger er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Med mindre kunden samtykker i noe annet, kan selger i henhold til personopplysningsloven kun samle inn og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne oppfylle forpliktelsene i avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom det er nødvendig for selger å fullføre avtalen med kunden, eller i lovpålagte tilfeller. Les mer i vår personvernerklæring.

Vi bruker Stripe som online betalingsleverandør. Dette betyr at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Stripe slik at de kan administrere kjøpet ditt. Dine personlige data som overføres behandles i tråd med Stripes personvernerklæring

12. Tvister
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon +47 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.

EU-kommisjonens klageportal kan også brukes dersom du ønsker å sende inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen er inngitt her.

 
Handelsbetingelser sist oppdatert: 15. august 2022