Kan sulforafan erstatte NMN?

Etter at det amerikanske FDA i 2022 ekskluderte NMN fra å bli klassifisert som kosttilskudd, har store nettbutikker som Amazon stengt ned NMN-salget, med katastrofale konsekvenser for NMN-markedet, som bare i USA alene ble verdsatt til 3 milliarder kroner samme år. Senere har også iHerb stengt salget, noe som har økt etterspørselen etter gode alternativer. Sulforafan er en sterk kandidat som får kroppen selv til å lage NMN.


Innenfra vs utenfra

I de aller fleste tilfeller er det fordelaktig å få kroppen selv til å produsere de stoffene den trenger for å fungere optimalt. Derfor vil det være bedre å lage NMN selv enn å konsumere det gjennom et kosttilskudd. Dette sikrer topp kvalitet, og gjør kroppen i stand til å selvregulere sitt eget behov, og justere aktiviteten deretter. Forskning har vist at kroppens NAMPT-aktivitet varierer gjennom døgnet og reguleres av Sirtuin1 og melatonin. Tilskudd av NMN kan dermed forstyrre kroppens naturlige NAD-syklus, og lavere doser har derfor i noen tilfeller større effekt.

Når vi blir eldre produserer vi mindre av enzymet som lager NMN, som gjør at kroppen får lavere NAD+ nivåer.

Dette enzymet, som heter NAMPT, fungerer litt som en panteautomat for NAD+ molekylet, og gjør kroppen i stand til å resirkulere NAD+ for å opprettholde normale nivåer.

Dette er en “grønnere”, mer bærekraftig og miljøvennlig løsning enn å ta NMN-tilskudd.

Om vi ser for oss kroppens NAD+ system som en elv, er å ta NMN som kosttilskudd å bruke en «nedstrøms-løsning» for å balansere et «oppstrøms-problem».
Med dette menes at det er som å fylle på ekstra vann under demningen, i stedet for å fjerne demningen. I dette tilfellet er demningen nedsatt AMPK-aktivitet.

Gjennom oppregulering av AMPK-aktivitet kan sulforafan potensielt øke NAD+ nivået med opptil 60%, i følge en studie fra 2011 (1,2).

SulforaPlus – Den grønneste anti-aging løsningen.

 

AMPK styrer aldringsprosessen

Aldringsprosessen styres hovedsakelig via en energi-sensor inni cellene våre som kalles AMPK (3). Dette er en slags «termostat» for cellespenning, og konstrollsenter for regulering av genuttrykk. Det betyr at den passer på at cellen har nok energi til å utføre alle sine nødvendige funksjoner, og starter den genetiske stressresponsen (hormese) som tilpasser cellen til nye stressfaktorer ved reparasjon (autofagi), vekst (mitokondrier) og læring (nevrogenese). Jobben til AMPK, å holde cellespenningen stabil, kalles redoks homeostase, og er av kritisk betydning for normal helse (4).

Det er AMPK som aktiverer kroppens «stressrespons» ved faste, styrketrening og kuldeeksponering, og gir cellen beskjed om å lage proteiner som renser og reparerer cellemaskineriet helt til det fungerer normalt igjen.

Hos personer med kronisk utmattelse eller såkalt «long covid» fungerer ikke denne stressresponsen som den skal, og dermed bruker kroppen unormalt land tid på å restituere seg etter en belastning. Johns Hopkins gjorde forskning på sulforafans evne til AMPK-aktivering, og fant at den nøytraliserte alle seks varianter av Covid. Derfor har de startet en patentprosess for å bruke sulforafan til å behandle både virus og ettervirkninger.

AMPK kan sammenlignes med termostaten på panelovnen din. Når temperaturen faller under en viss temperatur skrur den seg på selv, og varmer opp huset ditt helt til det er varmt nok. I stedet for varme regulerer AMPK spenningsnivået i cellene, som normalt ligger rundt -70 mV. Denne spenningen reflekterer ATP-nivået i cellen, og er nødvendig for selektivt næringsopptak og aktiv membrantransport gjennom celleveggene. Den beskytter også cellen mot sykdom, og avgjør hvilke gener som uttrykkes til enhver tid.

Av immunologisk betydning styrer AMPK de to transkripsjonsfaktorene (“DNA-oversettere”) Nrf2 og FoxO, som regulerer genuttrykket av cellebeskyttende stoffer, som blant annet det NAD+ produserende NAMPT-enzymet, glutation og thioredoxin, i tillegg til en lang rekke andre endogene antioksidanter.

AMPK er også nødvendig for selvregulering av kroppstemperaturen. To av måtene den gjør dette på er å lage såkalte varmesjokkproteiner som hever cellenes stresstoleranse, og øker NAMPT-aktiviteten så mitokondriene får mer NAD+.

En studie fra 2019 viste at ekstracellulær NAMPT fra fettvev er en god indikator på gjenværende levealder, og den viktigste faktoren for opprettholding av NAD+ nivåer (5).

 

Erstatter kontroversiell diabetesmedisin

Den mest populære AMPK-aktivatoren for økt levealder har de senere årene vært den kontroversielle diabetesmedisinen metformin.

Dette skyldes hovedsakelig anbefalingen fra anti-aging forsker David Sinclair i hans bok Lifespan, hvor han oppgir at han tar 800 mg av den omstridte diabetesmedisinen i håp om at dette skal forlenge livet (6).

På tross av gjentatte betryggelser fra fagfolk innen anti-aging feltet om metformins angivelige trygghet, viser det seg at realiteten er en helt annen (7).

En sjokkerende studie gjort i 2022 av Stanford Medicine forskere og danske samarbeidspartnere, viste at fedre som har brukt metformin i løpet av de siste tre månedene før befruktning hadde en betydelig økt risiko for å få gutter med fødselsmisdannelser, og samtidig en økt sannsynlighet for å få jentebarn, noe som antyder endringer i genmaterialet (8).

Dette var den største og mest omfattende metformin-studien noensinne, og inkluderte over 1 million fødsler blant Danmarks befolkning i tidsrommet mellom 1997 og 2016 (9).

Risikoøkningen assosiert med metformin tilsvarte andre kjente risikofaktorer fra morssiden, som graviditet etter 45 år.

Studien var ledet av Maarten Wensink, MD, PhD, førsteamanuensis i folkehelse ved Universitetet i Sør Danmark.

Metformin har tidligere blitt vist å skade nyrefunksjonen til, og gi økt demensrisiko blant type 2-diabetikere (10,11).

 

Sulforafan aktiverer AMPK uten bivirkninger

Sulforafan aktiverer den anti-aldrende AMPK-bryteren på en annen måte enn metformin, helt uten skadelige bivirkninger.

AMPK holdes i tøylene av en antioksidant som kalles thioredoksin, og fungerer bare når denne er tilstede (12).

Sulforafan er svært effektiv i å øke kroppens thioredoksin-nivåer via flere signalveier, og dermed oppreguleres AMPK-aktiviteten (13).

Denne unike evnen til kraftig økning av AMPK-aktivitet plasserer sulforafan helt på toppen blant anti-aging tilskudd, og den holistiske virkningen på kroppens stressrespons-systemer gjør at den erstatter både NMN, resveratrol og metformin, uten bivirkninger og til bare en brøkdel av prisen.

 


 

Kilder

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21388966/
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19885601/
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22186033/
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30853530/
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31204283/
 6. https://www.nmn.com/news/the-anti-aging-supplements-dr-david-sinclair-takes-daily-nmn-included
 7. https://fortune.com/well/2023/05/04/metformin-anti-aging-longevity-risks-side-effects/
 8. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M21-4389
 9. https://med.stanford.edu/news/all-news/2022/03/birth-defects-diabetes-drug.html
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5797060/
 11. https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1016/j.jalz.2018.06.1959
 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24506865/
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17300148/