Autofagi – ditt faktiske immunsystem

I denne utgaven av vårt nyhetsbrev kan du lese om hvordan sulforafan setter fart på «vaktmesteren» du ikke visste du hadde – kroppens autofagisystem. Autofagi er grunnen til at trening gjør deg sterkere; at kulde og faste gjør deg sunnere, og at brokkoli forlenger livet. For at cellene dine skal fungere optimalt, trenger de, akkurat som bilen din, regelmessig vedlikehold. Forskning har vist at nedsatt autofagi er den viktigste årsaksfaktoren ved aldring og Alzheimers sykdom. Ved å øke autofagi kan du reversere din biologiske alder, komme deg raskere og bevare mitokondriene ved å holde det cellulære miljøet rent.

Autofagi er et gresk ord som betyr selvspising. Når celledeler blir ødelagt, må de skiftes ut på en effektiv måte for ikke å hindre cellens funksjoner. Denne indre hygienen er av avgjørende betydning for cellenes normale funksjoner. Nedsatt autofagi fører til et kompromittert cellemiljø som skader DNA og cellenes energifabrikker, mitokondriene. Studier har knyttet flere nevrodegenerative sykdommer, inkludert Alzheimers, til mitokondriell dysfunksjon, noe som betyr at kroppen ikke er i stand til å reparere eller erstatte dem.

Healthy cells have an electrical voltage of -70 millivolts

Autofagi opprettholder normal cellespenning

Autofagi har vært i fokus for mer og mer forskning innen anti-aldring, immunisering og helseoptimalisering. Dette er fordi det beskytter selve livsgnisten i cellen, mitokondriene, og sørger for at de kan oppfylle cellens energibehov. For at cellen skal opprettholde sin helse mobilmiljøet må holdes rent, via autofagi-funksjoner, slik at mitokondriene har nok oksygen til å uttrykke helsegenetikk.

Når spenningen i cellen faller, registreres dette ved spesial proteiner i celleveggene som kan måle elektrisk spenning. Det er disse proteinene som aktiverer autofagisystemet for å gjenopprette cellespenningen.

Akkurat som elektronikken i huset ditt er designet for å fungere på 220 volt, er helsegenetikken din designet for å fungere på -70 mV, som er den elektriske spenningen til friske celler. Nedsatt autofagi, forgiftning og aldring reduserer cellespenningen, også kjent som membranpotensialet. Dette overstiger kroppens avgiftningshastighet, og avfallsstoffer hoper seg opp i fettcellene.

En studie fra 2013 viste det kreftceller kan gjenkjennes ved et depolarisert membranpotensial. Studien konkluderte med at kreftsvulster oppstår når cellen ikke klarer å gjenopprette membranpotensialet sitt. Å hjelpe cellene til å gjøre dette er en lovende strategi for normalisering, mener forskerne.

 

DNA-reparasjon og cellulær foryngelse

Når autofagi reduseres, DNA repareres ikke på normal måte, og mitokondriene klarer ikke å holde cellemiljøet rent. Autofagi og DNA-reparasjon er vitale prosesser som bestemmer både aldringstegn, kreftrisiko og nevrodegenerative sykdommer. Nedsatt DNA-reparasjon anses av ledende forskere for å være den primære årsaken til kronisk sykdom og degenerativ aldring.

Studier har vist at å øke cellens autofagi-prosesser, spesielt mitofagi, øker både vitalitet og levetid, og forhindrer akkumulering av amyloidplakk i hjernen. De siste tiårene har produsert omfattende forskning som viser hvordan dysfunksjonelle mitokondrier fører til aldersrelaterte sykdommer. Med aldring og redusert autofagi akkumulerer celler dysfunksjonelle komponenter som reduserer cellens energinivå. Nedsatt mitofagi fører til manglende evne til å kvitte seg med defekte mitokondrier, som til slutt dreper dem ved oksidativt stress.

Autofagi “spiser opp” komponenter og avfallsstoffs som cellen ikke trenger, og dermed sikre at hygienen er på et tilfredsstillende nivå. Dette skjer ved å merke ødelagte celledeler med en resirkuleringsmarkør, som de grønne matavfallsposene.

Nedsatt autofagi er en karakteristisk for flere sykdommer og kan forårsake det som kalles metabolsk syndrom. Når cellene ikke kvitter seg med avfallsstoffene, går energiproduksjonen i mitokondriene ned, og dermed stressnivået i cellen øker. Forskning har vist at autofagi er den viktigste faktoren for cellens energinivå og immunitet. Faste har lenge vært vant til aktivere autofagi og rense det cellulære miljøet. Visse fytonæringsstoffer som f.eks resveratrol, sulforafan og curcumin påvirker også autofagi genetikk.

 

Bredesen-protokollen: Autofagi for reversering av kognitiv svikt

En studie publisert av Dr Bredesen i 2022 viste for første gang at Alzheimers kan reverseres ved hjelp av autofagi-optimalisering, også kjent som hans ReCODE (Reversal of Cognitive Decline)-protokoll. Deltakerne skåret bedre på den kognitive testen enn det mye omtalte amyloidantistoffet Lecanemab.

Change in cognitive performance

Sulforafan aktiverer vedlikeholdet av cellene gjennom økt autofagi, via Nrf2, og øker dermed cellenes energiproduksjon og immunforsvar. En 2020 studie viste at sulforafan beskytter hjertet og musklene til eldre mennesker ved å aktivere Nrf2, som setter i gang cellerensning ved hjelp av antioksidanter, og autofagi, som erstatter nødvendige cellekomponenter. Et renere cellemiljø beskytter mitokondriene og DNA, og betyr at cellene lever lenger. Fordelen med et renere cellemiljø og høyere energiproduksjon er at nivået av betennelse og stress i kroppen går ned, og det blir lettere å opprettholde et sterkt immunforsvar.