Kan jeg ikke bare spise litt ekstra brokkoli eller brokkolispirer?

2 SulforaPlus capsules contain as much sulforaphane as 10 kg of broccoli
Dessverre inneholder ikke brokkoli nevneverdige mengder sulforafan. Det er nesten like mye sulforafan i en liten brokkolispire som det er i en fullvokst brokkoli, fordi planten ikke produserer mer sulforafan i løpet av vekstprosessen fra spire til plante. Dermed er brokkolispirer en mye bedre kilde til sulforafan.

 

 

“Kan jeg dekke behovet ved å kjøpe brokkolispirer på butikken?”

Ferske spirer fra butikk kan ha varierende type frø og dermed varierende innhold av sulforan. Ofte velges rimeligere frø med lav sulforafanverdi. Videre kan en del av næringsstoffene i spirene reduseres under transport og ved lagring i butikk og kjøleskap.

Generelt inneholder brokkolispirer utilstrekkelige mengder av enzymet myrosinase, som vi trenger for å aktivere sulforafanet. Bare ca en tredjedel av oss har de riktige tarmbakteriene som skal til for å aktivere sulforafan.

Hvordan har vi løst dette med SulforaPlus?

I SulforaPlus har vi brukt mange år på å finne de mest optimale frøene med de høyeste sulforafannivåene i verden. Vi kan dokumentere et høyt og stabilt innhold av sulforafan i hver kapsel gjennom kontinuerlig oppdaterte laboratorieanalyser på vår hjemmeside.

Brokkolispirene i SulforaPlus produseres på en skånsom måte og oppbevares i kapsler, noe som bidrar til å bevare de aktive næringsstoffene. Spirene er på sitt mest næringsrike akkurat da de tørkes og knuses.

I hver eneste SulforaPlus-kapsel har vi sørget for at det er tilstrekkelige mengder myrosinase for aktivering av sulforafanet i kroppen. Dermed kan du være helt sikker på å få oppleve “sulforafan-effekten”.

 

Selv om du spiser brokkolispirer jevnlig, er du ikke garantert å få i deg relevante mengder sulforafan, grunnet de nevnte faktorene som frøvariasjon, oksidasjon av næringsstoffer under oppbevaring, og mangel på enzymet som aktiverer sulforafanet.

SulforaPlus har løst alle disse tre problemene ved å velge optimale frø, beskytte glukosinolatet fra oksidasjon gjennom vakumpakking og lufttette kapsler, og sørget for tilstrekkelige nivåer av det nødvendige enzymet myrosinase. Dette gjør at du unngår usikkerhet rundt riktig dosering, og kan være trygg på at du får i deg nok sulforafan til å kunne se resultater.