Sulforafan for en friskere prostata

Prostataproblemer rammer halvparten av alle menn over 60, og er en av de vanligste helseplagene blant nordmenn i dag. Nå viser ny forskning at det er mulig å bremse utviklingen og slippe nattlige toalettbesøk. Tre studier publisert i 2022 og 2023 har identifisert den anti-inflammatoriske Nrf2-banen som kritisk for å unngå prostataproblematikk. 

SulforaPlus - health benefits

Rammer halvparten av 60-åringer

Ved en godartet forstørret prostata kan man oppleve såkalte lagringssymptomer, som kan være en plutselig og sterk trang til hyppig vannlating, nattlig vannlating og urinlekkasje. I tillegg er det vanlig å få tømmingssymptomer som blokkert urinrør, svak stråle og følelse av ufullstendig tømming. Tømmingsproblemer kan også medføre smerter over blæren som følge av overoppfylling. Forekomsten av forstørret prostata øker med alderen, fra 25% mellom 50 og 60 år, til mer enn halvparten av alle 60-åringer.

 

Nrf2 skrur av degenerative signalveier

Flere studier har knyttet forstørret prostata til inflammasjonsmarkørene NF-κB og TNF-α. Disse kjennetegner degenerative signalveier som skaper inflammasjon og korter ned livslengden til cellene. En fersk studie fra 2023 viste at prostata kunne beskyttes ved å aktivere den anabole og anti-inflammatoriske Nrf2-banen, som skrur av de degenerative signalveiene ved å oppregulere antioksidantproduksjon, avgiftning og autofagi i prostatavevet.

En annen studie fra 2022 bekreftet at prostata kunne beskyttes fra inflammasjon ved hjelp av Nrf2-aktivering. Det ble funnet at Nrf2-aktivering medførte en betydelig reduksjon av pro-inflammatoriske enzymer og cytokiner. Dette var den andre studien i 2022 som viste at Nrf2 ga beskyttelse mot forstørret prostata.

Studiene konkluderte med at Nrf2-aktivering er en lovende strategi for å unngå forstørret prostata.

Den mest potente Nrf2-aktivatoren

Som de tre studiene viser så har Nrf2-aktivering et hittil uoppdaget potensiale for å unngå prostatatrøbbel. Men hva er den beste måten å aktivere Nrf2 på?

Den kraftigste aktivatoren av kroppens Nrf2-celleforsvar er kjent som stoffet sulforafan fra brokkoli.

Sulforafan ble oppdaget i 1992 ved Johns Hopkins i USA i forbindelse med kreftforskning, og har siden da vært tema for 2932 publiserte studier som understreker dens beskyttende egenskaper.

 

“Betyr det at jeg bare trenger å spise litt ekstra brokkoli?”

Dessverre inneholder ikke brokkoli nevneverdige mengder sulforafan, fordi planten ikke produserer mer i løpet av vekstprosessen.

Det betyr at det er nesten like mye sulforafan i en liten brokkolispire som det er i en fullvokst brokkoli.

Dermed er brokkolispirer en mye bedre kilde til sulforafan.

“Kan jeg dekke behovet ved å kjøpe brokkolispirer på butikken da?”

Nivåene av sulforafan varierer veldig mellom ulike frøvarianter, og masseproduksjon til dagligvare velger ofte rimelige frø med lavere sulforafanverdier.

I tillegg blir sulforafanet oksidert for hver dag det ligger i butikken eller kjøleskapet uten å bli spist.

Dette betyr at selv om du spiser brokkolispirer jevnlig, er du ikke garantert å få i deg relevante mengder med sulforafan, både på grunn av de nevnte faktorene som frøvariasjon og oksidasjon, men også mangel på enzymet som aktiverer sulforafanet.

Brokkolispirer i seg selv inneholder nemlig utilstrekkelige mengder av dette enzymet, og bare et fåtall har de riktige tarmbakteriene som skal til for å lage det i kroppen.

SulforaPlus har løst alle disse tre problemene ved å velge optimale frø, unngå oksidasjon ved hjelp av vakumpakking og kapsler, og tilstrekkelige nivåer av det aktiverende enzymet myrosinase. Dette gjør at du unngår usikkerhet rundt riktig dosering, og kan være trygg på at du får i deg nok sulforafan til å se resultater.