Sulforafan øker NAD+ nivået ditt

Anti-aging forsker og Harvard-professor David Sinclair tror svaret på aldringsgåten kan ligge i bevaring av cellenes NAD+ nivåer, som er vist å synke med alderen. NAD+ er et energimolekyl som er nødvendig for mitokondriefunksjon, og aktivering av celleforsvaret gjennom spesielle signalproteiner kalt sirtuiner. Sinclair’s forskning har i stor grad vært rettet mot sammenhengen mellom NAD+ nivåer og sirtuin-aktivering av immunsystemet.

NAMPT-enzymet: En «NAD+ flaskehals»

Det NAD+ bevarende enzymet NAMPT aktiveres av sulforafan via en transkripsjonsfaktor kalt FoxO (forkhead box, class O). FoxO-transkripsjonsfaktorer aktiverer gener som koder for stressrespons, reparasjon, vedlikehold (autofagi) og antioksidantproteiner i mitokondriene og utenfor cellene.

FoxO-gener styres av cellenes spenningsnivå (redoks homeostase), og utgjør en del av den cellulære stressresponsen kalt «hormese», som sørger for å gjenopprette likevekt og funksjon etter en belastning og dermed bremse aldringsprosessen.

Balansen som reguleres via FoxO kan være alt fra blodsukkernivå og forbrenning under faste til restitusjon av muskelvev etter aktivitet. FoxO-genene har et bredt spekter av funksjoner vi kan oppsummere som tilpasning og restitusjon på cellenivå.

Gjennom oppregulering av NAMPT-aktivitet kan sulforafan potensielt øke NAD+ nivåene dine med opptil 60%, i følge en studie fra 2011 (1,2).

NAD+ nivåer med (venstre) og uten (høyre) NAMPT-aktivitet.

 

Sulforafan aktiverer NMN-produserende enzym

Enzymet nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) er det hastighetsavgjørende enzymet for menneskelig NAD+ produksjon (3). Det er ansvarlig for å danne nikotinamid mononukleotid (NMN), en forløper til NAD+, et kritisk koenzym for cellulær ATP-produksjon. Sinclair har popularisert NMN som et kosttilskudd med potensielle helsemessige fordeler gjennom sin forskning ved Department of Genetics ved Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research ved Harvard Medical School.

NMN har blitt vist å aktivere sirtuiner og gener som er involvert i fysisk ytelse gjennom cellulær ATP-produksjon (stoffskifte), DNA-reparasjon og forebygging av aldersrelaterte sykdommer som diabetes og Alzheimers sykdom. Ved å opprettholde kroppens NMN-nivåer, sørger NAMPT-enzymet for å aktivere de immunstyrkede og anti-aldrende sirtuinene.

Denne forbrenningsveien kalles NAMPT-NAD-SIRT kaskaden, og styrker metabolsk aktivitet og antioksidantforsvar (4).

NAMPT-enzymet opprettholder sirtuin-aktiviteten ved å danne NAD+ substratet NMN i leveren og hippocampus i hjernen.

 

En av hovedårsakene til aldring og nevrodegenerative sykdommer er mitokondrie dysfunksjon, som betyr at cellenes ATP-fabrikker mister sin produksjonskapasitet, og cellen går tom for energi.
NAD+ er et essensielt koenzym for ATP-produksjon i mitokondriene, og nedsatt NAMPT-aktivitet kan dermed være en av hovedårsakene til nevrodegenerasjon og andre aldringstegn. NAMPT utgjør kroppens hovedbane for NAD-syntese, og er kritisk for å opprettholde NAD-homeostase (5).

NAD-mangel i hjernen ødelegger energibalansen i cellene og skaper hjernedød, i følge en studie fra 2019 (6). Aldringsforsker Evandro Fei Fang fortalte nylig VG at NAD+ er så grunnleggende for liv og helse at en frisk ung mann ville dø innen 20 sekunder uten NAD+ produksjon. Han tror at kompensering for nedsatt NAMPT-aktivitet med NAD-substrater som NR og NMN kan redusere risikoen for Alzheimers sykdom. Flere studier har identifisert synkende NAD+ nivåer og sirtuin-aktivitet som en grunnleggende aldringsårsak (7,8).

 

Øker overlevelsen av stamceller i hippocampus

NAMPT-enzymet er spesielt aktivt i hippocampus i hjernen, hvor det bidrar til cellefornyelse og NAD-tilførsel til ferske stamceller. Nydannelsen av nerveceller i hippocampus, kalt nevrogenese, er helt avhengig av høye NAD-nivåer for normal vekst og cellemodning. Dermed kan NAMPT-aktiviteten være avgjørende for stamcellenes overlevelsesrate, og en studie fra 2022 konkluderte med at NAMPT-rettede behandlinger være effektive terapeutiske strategier mot nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers. En studie fra 2015 understreket også NAMPT’s behandlingspotensiale for slagpasienter (9).

Nedsatt overlevelse av stamceller i hjernen er en av hovedårsakene til aldringstegn, og NAMPT har blitt vist å øke vekst og overlevelse av stamceller, i tillegg til å være nødvendig for normal kognitiv funksjon, i følge en studie fra 2014 (3,10).

 

 

Kilder

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21388966/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19885601/
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21550345/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35903330/
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24786309/
  6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31338216/
  7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21550345/
  8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24003918/
  9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26538317/
  10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24760840/